0

Visselblåsning hos Woolpower

I syfte att främja ett gott arbetsklimat för våra partners och medarbetare så har Woolpower
upprättat en visselblåsarkanal för att rapportera oegentligheter som brott, oetiskt beteende eller
korruption. Du kan rapportera händelser anonymt och är skyddad av lag från repressalier. Vi
använder den externa tjänsten WhistleSecure för att garantera din anonymitet. Rapportera på
https://whistlesecure.com/woolpower/ tillgänglig dygnet runt på flera språk. En särskild intern
grupp, med stöd av jurister, hanterar alla ärenden snabbt och korrekt.


Vill du inte vara anonym?
Du behöver inte vara anonym. Om du vill visselblåsa och ange ditt namn kan du göra det muntligt
genom ljudinspelning alternativt skapa en förfrågan för att visselblåsa per möte.

WhistleSecure Woolpower