0

Integritetspolicy

Vi på Woolpower värnar självklart om din integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Nedan kan du läsa om hur vi använder dina personuppgifter och säkrar din integritet. Du kan också läsa om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET!

Genom att använda Woolpowers tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Woolpower använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster. För att kunna erbjuda dig våra tjänster samt leverera varor, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Woolpower är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Woolpower följer svensk dataskyddslagstiftning. Nedan presenteras kontaktuppgifter till oss:

Woolpower AB
556035–0315
Chaufförvägen 29
831 48 Östersund

Vi tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå oss på info@woolpower.se.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi samlar in information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du lägger en order, registrerar dig för nyhetsbrev eller kontaktar oss. Detta kan vara:

 • Namn.
 • Födelsedatum.
 • Personnummer.
 • Kontaktinformation.
 • Faktura- och leveransadress.
 • E-postadress.
 • Mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Historisk information – din köphistorik.
 • Information om hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Informationen som du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

Vi använder all data om dig till att tillhandahålla, utföra och förbättra Woolpowers tjänster och produkter. Woolpower behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingenLaglig grund för behandlingen
Att leverera varor och tjänster till dig.Avtal (kontrakt).
Administrera din betalning och kundförhållandet, ex. uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och för att förse dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.Avtal (kontrakt).
Kundanalys, administrera Woolpowers tjänster och för Woolpowers interna verksamhet, inkl. felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.Avtal och berättigat intresse.
Säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.Avtal och berättigade intressen.
Förhindra missbruk av Woolpowers tjänster som en del av våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.Avtal och följa tillämplig lagstiftning.
Förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom att förbättra produktutbud, utveckla nya funktioner och nya affärsmöjligheter.Berättigat intresse.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag och åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav.Följa tillämplig lagstiftning.

KOMMUNICERA MED DIG

Vi kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande produkter eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat vår kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@woolpower.se.

REKRYTERING

Om du skickar in en arbetsansökan (spontanansökan eller för en specifik position) via vår hemsida eller våra andra kommunikationskanaler, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att utvärdera din ansökan och rekrytera personal till vår verksamhet. Detta omfattar även, om tillämpligt, referens- och bakgrundskontroller inom ramen för vår rekryteringsprocess. Vi ber dig att inte sända oss några känsliga personuppgifter (t.ex. information om hälsa, ras eller etniskt ursprung) till oss i din ansökan. Om du erbjuds och accepterar anställning kommer en del av de personuppgifter som vi samlat in om dig under rekryteringsprocessen bli en del av ditt anställningskontrakt.

Personuppgifter vi samlar in:

 • Identitetsuppgifter, tex, namn.
 • Kontaktuppgifter, tex. e-postadress, telefonnummer, adress.
 • Rekryteringsuppgifter, tex. CV, personligt brev.
 • Information om vilken position, område, land och anställning du sökt.
 • Kön, medborgarskap och nationalitet.
 • Betyg, intyg, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning eller annan information som du frivillig tillhandahåller oss i din arbetsansökan.

Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter vid rekrytering grundas på ditt samtycke. Din ansökan sparas alltid under hela rekryteringsprocessen. Om du inte erbjuds ett jobb hos oss kan vi spara den information som vi samlat in i rekryteringsprocessen i upp till 24 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Spontanansökningar sparas i upp till 12 månader från det att du skickar din ansökan till oss, såvida en rekryteringsprocess inte har initierats.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED?

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå när det är nödvändigt med en överföring. De överföringar av personuppgifter som kan ske är:

MEDARBETARE

En del medarbetare på Woolpower kommer att ta del av uppgifter om dig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, ex. för att lägga ordrar.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I vissa fall använder vi oss av Personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med oss omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

LEVERANTÖRER OCH UNDERLEVERANTÖRER

Ex. bolag inom logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor och leverantör av CRM, SMS-tjänsteleverantör och chattleverantör.

MYNDIGHETER

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

AVYTTRING

Vi kan komma att dela din information till tredje parter för det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Då kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om en väsentlig del av Woolpowers tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

VAD VI INTE KOMMER ATT GÖRA MED DIN DATA.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Ekstigenkoncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar din data så länge du är kund och därefter i 36 månader för analys och kommunikation och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

RÄTT ATT BLI RADERAD (”RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD”).

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

HUR ÄR DET MED COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER?

Du kan läsa mer om cookies här.

ÖVRIGT

Vi förbehåller sig rätten att ändra och/eller uppdatera policys och ansvarsbestämmelser när som helst. VI kommer alltid att göra den senaste versionen tillgänglig på webbplatsen.

OM DU HAR SYNPUNKTER PÅ WOOLPOWERS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har möjlighet att lämna synpunkter på Woolpowers behandling av dina personuppgifter. Beslut som Woolpower meddelar i egenskap av personuppgiftsansvarig med anledning av att du utövar dina rättigheter enligt ovan, får också överklagas. Har du klagomål på Woolpowers handläggning kan du göra en anmälan till Datainspektionen.