Vår värdekedja - Spinneriet - där ull blir till garn

Spinneriet – där ull blir till garn

När ullen borstats ut, tvättats och färgats är det dags för det sista momentet, det vill säga spinna ullen till ett garn, innan det skickas till oss på Woolpower. Spinneriet ligger i Rumänien. Här spinns ungefär 12 ton ull om dagen till garn. 

Ullen kommer från färgerierna i stora baler av ull, som kallas bumps. Innan de tas in i produktionen testar man ullen, exempelvis testar man hur mycket fukt som finns kvar i fibern och längden på fibern. Kvaliteten på ullen är redan innan testad flera gånger och det är väldigt sällan man upptäcker några fel, så testet är mer för att se om det behövs några justeringar för att maskinerna ska gå bättre.

Blending

Det första som händer med garnet när det kommer till spinneriet är att det blandas. Garnet kommer till spinneriet som tops i flera olika färger. Det är på så sätt man uppnår exakt den nyans som vi på Woolpower vill ha. För att det ska bli en enhetlig färg på det slutgiltiga garnet måste därför ullen blandas, kammas på nytt och sedan göras så tunn som möjligt. Detta görs i flera olika steg för att få rätt vikt och tjocklek på garnet. 

 

I den första maskinen kammas ulltopsen isär och fiberna läggs mer parallellt än tidigare. Efter det kammas ullen en gång till och detta är ett kritiskt steg för att få till en bra kvalitet på garnet. Här kammas smuts och korta fibrer bort och när det är gjort skickas ullen till ett laboratorium för analys. Om ullen anses vara ren nog skickas den vidare till nästa maskin som drar isär fiberna för att få ullen tillräckligt tunn. När ullen uppnått önskad tunnhet rullas den upp på något som kallas för en bobbin. Innan ullen rullas upp är den fluffig och bred (5 cm i diameter), men efter att den rullats upp på bobbin så är den betydligt mer utdragen (0,5 cm i diameter) och ullen har börjat ta form av ett garn. 

Spinning och ångning

Ullfibern har nu fått sin slutgiltiga färg. Smuts och korta fibrer och ullen har tunnats ut till att bara vara 1 cm tjock, nu är det dags för de sista steget att spinna ullen till ett garn.

För att få till ett tunt garn så drar man ut ullen ytterligare och twistar den. Detta görs i en maskin där en vals skruvar ullen åt ett håll. När ullen tunnats ut och fått sin twist så måste det hettas upp för att det ska stabilisera sig. Ull är ett naturmaterial och därmed påverkas fibern mycket av exempelvis luftfuktighet. Upphettningen är ett sätt att kontrollera ullfiberns egna vilja och på så sätt göra den möjligt att sticka med. Detta görs i en stor behållare som har högt tryck och luftfuktighet. Om garnet inte hettas upp kommer det att börja snurra upp sig igen.

Efter att ullen spunnits och ångats måste den vila. När ullen fått vila i minst åtta timmar är det dags för det sista steget, att spinna upp garnet på koner. Varje garnkon väger cirka 1 kg. Samtidigt som garnet rullas upp på konerna så kontrolleras det en sista gång av en sensor. Om det finns avvikelser på garnet, till exempel om det kommit med smuts så stannar maskinen och en maskinoperatör får ta bort avvikelsen. Maskinen sammanfogar sedan de två lösa garnändarna igen och fortsätter att spinna upp garnet på koner. Konerna testas i ett laboratorium för att se så att garnet bland annat har rätt densitet. När garnet är godkänt hettas det upp ytterligare en gång för att stabiliseras innan det åker vidare för att packas och slutligen skickas garnet till vår fabrik i Östersund.