Menu

Skräddarsydd utbildning löser sömmerskebrist

Woolpower i Östersund startar en egen sömnadsutbildning, ”Woolpowerskolan”. Företaget har svårt att få tag i sömmerskor och har därför tagit saken i egna händer och startat utbildningen.

Woolpower tillverkar underställ och förstärkningsplagg i ull. Företaget är i stort sett Sveriges enda kvarvarande textilindustri som gör allt från garn till färdig produkt, allt sys av sömmerskor i fabriken i Östersund.

Företaget går sin egen väg och satsar i en bransch där många andra outsourcar eller lägger ned verksamhet. Utmaningarna är stora. Man konkurrerar inte bara med låglöneländer med billigare produktion, det är även svårt att hitta yrkeskunnig personal.

– Att ha rätt kompetens är helt avgörande för företagets utveckling. Sömmerskorna utgör grunden i företaget. Vi har duktiga medarbetare idag men behöver fler för att kunna växa. Att starta utbildningen handlar om företagsutveckling, säger Linus Flodin, vd för Woolpower.

Samarbetar med Arbetsförmedlingen
Utbildningen sker i samarbete med Arbetsförmedlingen men det är Woolpower som står för merparten av kostnaderna, nya maskiner, lokaler och lärare. För utbildningen har företaget investerat i en helt ny sömnadslina i fabriken med sex nya industrisymaskiner.

– Eleverna har en helt egen avdelning i fabriken där de lär sig all sömnad från grunden. Det tar tid att lära sig att sy, vi räknar med att det tar minst ett år att lära sig sy våra produkter. Att ha den inlärningsprocessen i den vardagliga produktionen är inte effektivt, säger Linus Flodin.

De sex eleverna som går utbildningen har tidigare varit arbetslösa och har valts ut tillsammans med Arbetsförmedlingen. Nyttan är inte bara stor för Woolpower som behöver kompetensen utan även för branschen som helhet, samhället och regionen. Arbetslösa utbildas och arbetstillfällen skapas.

– Det Woolpower gör är att de är med och skapar framtidens medarbetare på ett helt nytt sätt. Utan arbetsgivare som är villiga att våga och att tänka nytt har vi på Arbetsförmedlingen svårt att klara vårt uppdrag. Här är ett utmärkt exempel på ett samarbete utöver det vanliga som föddes ur ett rekryteringsbehov. Tillsammans hittar vi lösningar och på så sätt bidrar Arbetsförmedlingen till att få människor och företag att växa, säger Joakim Nordvall handläggare på arbetsgivarservice vid Arbetsförmedlingen i Östersund.

Utbildningen är bred, eleverna lär sig inte bara sömnad utan också mönsterkonstruktion, fiberlära med mera. Woolpowerskolan pågår i sex månader, den påbörjades i augusti och avslutas i februari 2017.

Läs artikeln i Dagens Nyheter.