Sponsring & Samarbeten

Vi får många förfrågningar om sponsring och samarbeten, vilket är väldigt roligt och smickrande.

Varje år dyker det dock upp ett antal spännande projekt eller personer där vi går in som partner. Kanske är det du eller ditt projekt? Om du planerar ett äventyr eller av annan anledning tror att Woolpower kan vara rätt samarbetspartner måste du fylla i en sponsoransökan.

Försök vara så specifik som möjligt i din ansökan. Det gör det lättare för oss att bedöma din ansökan och ökar dina chanser att bli vald. Var tredje månad gör vi en genomgång av de ansökningar som vi fått in. Då vi får in väldigt många ansökningar kan vi tyvärr inte svara skriftligen till alla. Vi läser dock alla ansökningar och kontaktar de vi vill gå vidare med.

Nästa tillfälle för genomgång av sponsoransökningar är i slutet av juni 2023.

Formulär för sponsoransökan

Beskriv ditt projekt eller äventyr, tidsplan, deltagare etc. Ange även vad du tidigare har åstadkommit.
Hur kommer du att dokumentera ditt projekt?
Hur kommer du att kommunicera ditt projekt? Tidningsartiklar, Blogg, Twitter, Facebook etc, dvs hur kommer du och varumärket Woolpower att exponeras? Vilken målgrupp når du och hur många personer beräknar du nå?
Specificera hur du tänkt dig samarbetet. Vilka produkter önskar du från oss? Vad kan vi förvänta oss att få i utbyte från dig/er? Annat?

Bifoga bilder, filmer eller annan dokumentation för att visa dina erfarenheter. Tillåtna filtyper: jpg, pdf, png, gif, mp4. Max 5MB per fil

skyddas av reCAPTCHA
Sekretess – Villkor