Kan vi förlänga livet på ullfibrer?

Kan vi förlänga livet på ullfibern?

Enligt cirkulära principer, och med ett livscykelperspektiv, är målet att fibrerna som används till att göra plagg ska återvinnas i oändlighet. Detta är en stor utmaning som hela textilbranchen står inför. För oss är det viktigt att bidra till branschens utveckling och driva på innovation. Därför initierade Woolpower under 2021 ett samarbete med RISE och Filippa K för att undersöka om det går att återvinna ull på kemisk väg

Kemiskt återvunnen ull

Ullmaterial som återvinns mekaniskt tillräckligt många gånger får tillslut så korta fibrer att man inte längre kan göra produkter av det. Visionen med projektet är att bryta ner ullfibern till sina beståndsdelar och sedan spinna fibern till en ny filamantfiber, likt viskos.

Om vi lyckas kan det bidra till att sluta cirkeln för ”closed loop recycling” av ull.

Foto: RISE