Från plagg till garn – och tillbaka igen

Målet är en helt cirkulär produktion. Tillverkning av nya textilier kräver mycket energi och resurser, som vatten och kemikalier. Idag återvinner vi majoriteten av vårt spill till ett återvunnet filtmaterial som används i nya produkter. Men vi vill göra mer. 

Ett projekt vi jobbat med under några år är att undersöka hur vi kan använda ännu mer av vårt spill. Det har visat sig att textilfibern från vår produktionsspill faktiskt är i så bra kvalitet att det går att återanvända för att spinnas till garn igen. På det sättet behåller den textila råvaran sitt ekonomiska värde och får ytterligare en livstid, men kräver inte lika mycket energi och resurser som ett helt nytt garn.

Drömmen om att återanvända gamla plagg

Vi drömmer inte bara om att ta tillvara på det spill som blir under vår produktion, utan också att kunna återvinna gamla plagg och förvandla dem till nya. I framtiden hoppas vi att att du som bär plagg från oss, gör det tills det inte längre går att bruka för att sedan återlämna det så att det som finns kvar kan användas i vårt återvunna filtmaterial. På det sättet skulle samma ullfiber kunna användas under många livstider.