Kan alger kan vara lösningen på framtidens textilinfärgning?

Algbläcksfärgning

Kan alger vara lösningen på framtidens textilinfärgning?

Textila våtprocesser som färgning, står för stor del av den totala miljöpåverkan av textilier. Infärgning är en resurskrävande process som kräver stora mängder vatten, energi och kemikalier. I dagsläget färgas Woolpowers garn i ett slutet system hos vår garnleverantör i Tyskland, men genom att vara med i projektet Algbläck för giftfri och koldioxidsnål textilinfärgning bidrar vi tillsammans med projektparterna till att utveckla banbrytande tekniker för att i framtiden eliminera fossilbaserade råvaror i våra produkter, och att minska användning av vatten, energi och kemikalier.

Läs mer om projektet och den spännande innovation som banar väg för resurseffektiv och giftfri infärgning av textilier:

 

Alger kan vara lösningen på framtidens textilinfärgning

 

Ny teknik som minskar spill

Spraytekniken minskar spill och möjliggör en flexibilitet att producera efter efterfrågan. Dessutom minskar vatten-, kemikalie- och energianvändningen markant jämfört med vanlig textilinfärgning där plaggen får sin färg i färgbad. Här sprayas färgen på tyget på båda sidor och tar sig in och fäster på fibrerna.

I det pågående algbläcksprojektet testades nyligen olika varianter av blått och grönt algbläck på tyger av bomull, ull och polycotton för att se skillnader i bl.a hur färgen fäster och färgintensitet. Algbläcket som utvecklas av Mounid, med Ida Näslund i spetsen och forskarna Niklas Strömberg och Susanne Ekendahl, är helt giftfritt och fullt nedbrytningsbart till skillnad mot konventionella färger.

Målet med projektet

Resultaten ser lovande ut. Färgerna sprayas in tygerna jämnt och kulörerna är starka och fina. Några utmaningar som projektet fokuserar på att lösa: T.ex att färgen ska hålla för många maskintvättar (60 grader) utifrån företagens ambitioner om färgäkthet.

Målet med projektet är att ta fram minst fyra prototyper från deltagande varumärken.
Projektdeltagarna är:

  • Mounid
  • Baux AB
  • Fristads Kansas AB
  • IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Martinson, Imogo AB
  • Sjuhäradsbygdens Färgeri
  • Stromtech
  • Miljösus
  • Woolpower Östersund
  • Wargön Innovation.

Projektet får stöd inom Vinnovas område Hållbar Industri.