Familj med barnkläder i Ullfrotté stickade i Östersund.

Därför ska ni spendera tid utomhus med barnen

Visste du att barn som vistas mycket utomhus får bättre koncentrationsförmåga, ökad självkänsla och blir bättre på att samarbeta? Det forskas mer och mer på utomhuspedagogikens fördelar, mycket med fokus på barn och ungdomars hälsa. Lotta är pedagogisk kvalitetsutvecklare på I Ur och Skur, och en del av hennes arbete är att ha koll på den nya forskningen.
– Det är väldigt spännande att man börjat forska mer på fördelarna med utomhuspedagogik. Vi har ju jobbat på det här sättet i många år och vår samlade erfarenhet är ju att det fungerar, men nu finns det faktiska vetenskapliga bevis.

Utomhuspedagogik handlar inte bara om att ha lektioner utomhus, även om det är en självklar del. Det handlar om en växelverkan och där kombinationen mellan teori och praktik, upplevelse och reflektion är det viktigaste. Att aktivera flera sinnen, få erfarenhet och se saker i sin naturliga miljö.[1]Forskning visar att tid i gröna miljöer sänker stressnivåerna i kroppen, och påverkar inlärningen positivt .[2] 
– Mitt tips för dig som vill vara utomhus med dina barn – välj platser där du kan säga ja istället för nej och som barnen får besöka om och om igen. Då kan ni både hitta ro på platsen, och har tid att utforska den på djupet.

Det finns fyra kunskapsgrunder när du ska lära dig nya saker: fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse. Genom utomhuspedagogikens sätt att använda en plats som både lärosal och material för lektion skapas fler kontaktpunkter för kunskapen att fästa i.
– Vår verksamhet bygger på nyfikenhet och förundran. När barnen får se saker i sin naturliga miljö, få uppleva dem tillsammans, löser problem används flera sinnen och kombinerar kunskapsgrunderna för inlärning. Som bonus stärks motoriken och balansen när barnen springer över rötter, stockar och stenar.

Forskning har också visat att barn under 12 år som vistas mycket utomhus och deltar i friluftsaktiviteter ofta skapar ett intresse som håller livet ut.* Detta ger också långvariga effekter i form av miljömedvetenhet, en vilja att värna om naturen och en intention till hälsosammare livsstil (matvanor och motion).[3]
– När barnen varit ute i skogen hela förmiddagen och det är dags för lunch är de oftast riktigt hungriga och äter bra. Stannar vi dessutom kvar utomhus under lunchen skapas genast lite extra tid att reflektera över utflykten.

Utomhusundervisning påverkar inte bara individer utan även gruppdynamiken, på ett spännande sätt. När barn får upptäcka och utforska tillsammans blir klasskamrater och vänner viktigare, eftersom alla behövs för att lösa problem.[4] Vilket i sig också ökar kreativitet och självkänsla när man klarar en uppgift.

 

[1] Faskunger J, Szczepanski A & Åkerblom P (2018) Klassrum med himlen som tak, s 12, Skrifter från Forum för ämnesdidaktik nr 10
[2] Faskunger J, Szczepanski A & Åkerblom P (2018) Klassrum med himlen som tak, s 17-22, Skrifter från Forum för ämnesdidaktik nr 10
[3]   Faskunger J, Szczepanski A & Åkerblom P (2018) Klassrum med himlen som tak, s 33, Skrifter från Forum för ämnesdidaktik nr 10
[4] A. Szczepanski, 2008 Lic avhandling. Handlingsburen kunskap – lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö Linköping

 

Tips för mer få utomhustid i vardagen

 • Dansa utomhus
  Ta med telefonen eller en högtalare ut, spela er favoritlåt och dansa! Även korta stunder i naturen sänker stressnivåerna i kroppen, redan efter 4 minuter.[1]
 • Hitta favoritplatser
  Besök platser i er närmiljö – och gå dit ofta. Barn tycker om att gå till samma plats ofta. Det är när ni lär känna platsen som ni kan hitta lugnet vid favoritträdet och glädjen när de klarar hoppet från den stora stenen.
 • Uppmuntra nyfikenheten
  Ibland är vi vuxna rädda för att barn ska ställa frågor som vi inte har svar på. Försök att stå emot rädslan och uppmuntra nyfikenheten. Kolla upp fakta tillsammans direkt när frågan dyker upp, eller ta med en faktabok till er favoritplats och läs tillsammans.
 • Välj utflyktsplats med omsorg
  Välj plats utifrån årstid och vad ni vill göra. Gå inte till platser där du som vuxen behöver

Lekens drivkrafter

Forskningen har identifierat sex stycken starka drivkrafter inom lek. Barn vill testa sina gränser, både fysiskt och mentalt. Du känner säkert igen dem, och vet att de ibland kan verka som magneter för barn. Om du på ett säkert sätt, kan ta använda någon av dessa under utflykten så kommer du att få barnets uppmärksamhet. De sex drivkrafterna är:

 • Utforska höga höjder (klättra, hoppa, balansera)
 • Uppleva hög fart (gunga, glida, springa, cykla)
 • Närma sig farliga landskapselement (bemästra klippor, djupt vatten, tunn is, eld)
 • Utforska vanliga och farliga verktyg (tälja, hugga, såga)
 • Fysisk kamp (brottas, slåss, kämpa)
 • Ute på egen hand (testa sitt mod, komma vilse, vara bortom vuxnas kontroll)

Det är med skräckblandad förtjusning barnen tar sig an fysiska risker för att pröva sina gränser, och genom att möta utmaningar och behärska dem får barnen en bättre självkänsla.

Källa: Gustavsson, L., & Söderberg, L. (2021). I Ur och Skur Upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken. Klippan: Friluftsfrämjandet I Ur och Skur utveckling AB.

Om I Ur och Skur

Blir du nyfiken på I Ur och Skur - på deras sida finns all information du behöver.

Boktips för små äventyrare

Hos friluftsfrämjandet kan du få många bra boktips och inspiration till fler familjeäventyr.

Emmas tips på utomhusaktiviteter för familjen